• financiële
    zorgverlening

  • "Doelgericht, betrokken
    en transparant"

  • “Iedereen verdient een kans om zijn
    financiële zaken op orde te krijgen”

Over Summa Bewind

Summa Bewind werkt vanuit de overtuiging dat iedereen een kans verdient om zijn financiële zaken op orde te krijgen en te houden en biedt een veilige financiële omgeving voor mensen die vanwege hun lichamelijke of geestelijke toestand of vanwege problematische schulden tijdelijk of blijvend niet in staat zijn zelf hun financiën te regelen.

"Doelgericht, betrokken en transparant"

De werkzaamheden van de bewindvoerder houden direct verband met wettelijke taken en verantwoordelijkheden. Als het voor de uitvoering van het bewind noodzakelijk is, werkt Summa Bewind samen met andere professionele partijen, waar beschermingsbewind een schakel is in een groter hulpverleningstraject.

Bij alle beslissingen, overwegingen en adviezen houdt Summa Bewind rekening met het recht op zelfbeschikking van de cliënt en het bevorderen van zijn zelfredzaamheid. Beslissingen worden zoveel mogelijk samen met de cliënt genomen, rekening houdend met zijn wensen en voorkeuren, achtergrond, levensbeschouwing, normen en waarden.

Uw financiële belangen optimaal gewaarborgd

Uw bewindvoerder heeft een post Hbo-opleiding tot financieel zorgverlener en volgt jaarlijks bijscholingen. De kantonrechter controleert jaarlijks de rekening en verantwoording van iedere cliënt en stelt kritische vragen als de situatie niet volstrekt helder is. Ook de wet stelt kwaliteitseisen. Deze worden jaarlijks door een accountant getoetst, waarna een accountantsrapport aan de kantonrechter wordt voorgelegd ter beoordeling. Tot slot kan ook de cliënt zelf zicht houden op de voortgang van het bewind door inzage in zijn inkomsten en uitgaven.

Neem contact met ons op