• "kennis is
  om te delen"

 • “Iedereen verdient een kans om zijn
  financiële zaken op orde te krijgen”

 • financiële
  zorgverlening

Beschermingsbewind

Aanvragen

Heeft u hulp nodig bij het beheren van uw financiën, dan is bewindvoering misschien iets voor u. In overleg met u wordt besloten om beschermingsbewind aan te vragen. Hieronder staat beschreven wat er moet gebeuren.

 • Onderbewindstelling wordt aangevraagd door een verzoek tot onderbewindstelling in te dienen bij de rechtbank, sector kanton, in de regio waar uw woonplaats onder valt. Dit verzoek wordt gedaan door uzelf, uw partner of familieleden tot in de vierde graad. Ook de instelling die u be geleidt kan het verzoek indienen, indien u kunt aangeven waarom uw partner of bloedverwan ten het verzoek níet indienen.
 • Aan directe familieleden wordt gevraagd of zij bezwaren hebben tegen een onderbewindstelling. Zij vullen hiervoor een akkoordverklaring in.
 • Summa Bewind vult een bereidverklaring in. Hierin staat dat Summa Bewind bereid is om uw bewindvoerder te worden.
 • Voor dat de rechter het beschermingsbewind uitspreekt maakt de bewindvoerder een plan van aanpak. In het plan staat onder andere het doel van het beschermingsbewind beschreven en de gemaakte afspraken om dit doel te bereiken. Ook een budgetplan en een voorlopig schuldenoverzicht zijn onderdeel van het plan van aanpak.
 • De rechter neemt een beslissing of Summa Bewind uw belangen mag behartigen. U krijgt de beschikking van de rechtbank thuisgestuurd. Daarna kan het bewind starten. Zodra een bewindvoerder is benoemd, dient u van te voren toestemming te vragen om een beslissing te kunnen nemen over inkomsten, uitgaven en vermogen.