• "kennis is
    om te delen"

  • “Iedereen verdient een kans om zijn
    financiële zaken op orde te krijgen”

  • financiële
    zorgverlening

Einde bewind

In de wet in artikel 449 BW boek 1 staat in welke situaties bewind eindigt. Deze heb ik hieronder voor u samengevat.

Bepaalde periode
Als de kantonrechter het bewind voor een bepaalde periode heeft uitgesproken en die periode is voorbij, eindigt het bewind. Het bewind eindigt ook als u onder curatele wordt gesteld.

Grond
Vanaf het moment dat de grond van de onderbewindstelling niet meer bestaat, kan de kantonrechter besluiten om het beschermingsbewind op te heffen. Dit gebeurt bijvoorbeeld op uw verzoek of op verzoek van de bewindvoerder.

Overlijden
Het bewind wordt opgeheven of eindigt van rechtswege als de persoon voor wie de maatregel is bedoelt, overlijdt.

Op verzoek bij gegronde reden
Als er gegronde redenen zijn voor de bewindvoerder of voor uzelf om de diensten niet langer te willen of te kunnen aanbieden, kan bij de rechtbank een verzoek worden ingediend om opheffing van het bewind.

De beschikking waarmee het bewind wordt opgeheven treedt in werking op het moment dat hij aan u is verzonden. In de beschikking staat de datum vermeld waarop het bewind eindigt.