• "kennis is
  om te delen"

 • “Iedereen verdient een kans om zijn
  financiële zaken op orde te krijgen”

 • financiële
  zorgverlening

Beschermingsbewind

Taken Bewindvoerder 

Net als elk ander beroep heeft ook beschermingsbewind specifieke taken. Deze staan hieronder beschreven.

Wat doe ik voor u?

 • Het ontvangen van uw onder bewind gestelde inkomen en vermogen;
 • Controleren of uw inkomen niet onder de beslagvrije voet komt;
 • Controleren of u in aanmerking komt voor inkomensondersteunende maatregelen en deze aanvragen als u er recht op heeft maar het nog niet ontvangt;
 • Het uitvoeren van het door mij opgestelde plan van aanpak;
 • Het uitvoeren van de betalingen volgens het opgestelde budgetplan;
 • Betalingsregelingen bij betalingsachterstanden of oplosbare schulden;
 • Belastingaangifte;
 • Kwijtscheldingsverzoeken gemeentelijke belastingen;
 • Aanvragen bijzondere bijstand;
 • Aanvragen huursubsidie en zorgtoeslag;
 • Reguliere handelingen met betrekking tot de onder bewind gestelde goederen;
 • Regelmatig contact met u op basis van de gemaakte afspraken. Dit kan telefonisch, per mail of (binnen redelijke grenzen) op afspraak;
 • naar zittingen van de kantonrechter, indien noodzakelijk;
 • De jaarlijkse rekening en verantwoording aan de kantonrechter;
 • Contact onderhouden met de instellingen waarmee u te maken hebt over uw onder bewind gestelde inkomsten en vermogen;
 • Behandeling en/of doorzending van uw post;
 • Contact onderhouden met de diverse instellingen waarmee u te maken heeft als het gaat om uw onder bewind gestelde inkomen en vermogen;
 • Behandeling en/of doorzending van uw post;
 • Aanschrijven schuldeisers;
 • Voorkomen van of als dat niet lukt begeleiding bij ontruiming


Machtiging kantonrechter

Voor sommige werkzaamheden is vooraf toestemming nodig van de kantonrechter. Dit heet een machtigingsverzoek. Een machtigingsverzoek is onder andere nodig voor uitgaven boven de € 1.500.