• "kennis is
  om te delen"

 • “Iedereen verdient een kans om zijn
  financiële zaken op orde te krijgen”

 • financiële
  zorgverlening

voor cliënten

Wat kunt u van mij verwachten?

Kennismakingsgesprek
Nadat u zich heeft aangemeld bij Summa Bewind zal ik u indien mogelijk thuis bezoeken. Tijdens dit gesprek leg ik uit wat bewindvoering is en bekijken we of bewindvoering de juiste oplossing voor u is. Een hulpverlener of familielid mag bij dit gesprek aanwezig zijn. Uw persoonlijke situatie is het uitgangspunt van mijn dienstverlening. Wij bespreken wat u voor uzelf belangrijk vindt bij de uitvoering van het bewind en maken afspraken over wat u kunt en wilt leren en/of veranderen. In uw eigen tempo, zoveel mogelijk op de manier die bij u past en rekening houdend met uw achtergrond, uw levensbeschouwing en uw sociale contacten. Aan het kennismakingsgesprek zijn geen kosten verbonden.

Vervolggesprek
Als wij besluiten samen verder te gaan, wordt tijdens het vervolggesprek het verzoekschrift voor de kantonrechter ingevuld en worden de afspraken vastgelegd in een plan van aanpak.

Zitting bij de Rechtbank
Nadat de Rechtbank uw verzoek tot onderbewindstelling heeft ontvangen, wordt er een zittingsdatum gepland. U wordt hiervoor uitgenodigd. U heeft hiervoor geen advocaat nodig. De bewindvoerder is bij deze zitting ook aanwezig. De kosten van deze procedure zijn € 78 (griffierecht). Kunt u deze kosten niet (helemaal) betalen, dan kunt u in een aantal gevallen in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit betekent dat de overheid een deel van de kosten voor haar rekening neemt. U betaald dan wel een eigen bijdrage. Hoe hoog die eigen bijdrage is, hangt af van uw inkomen en vermogen.

Tijdens het bewind
Nadat de rechter uw goederen onder bewind heeft gesteld en Summa Bewind is benoemd tot uw bewindvoerder, wordt de beschikking naar de bewindvoerder verzonden. U overhandigt uw administratie aan de bewindvoerder en de bewindvoerder kan beginnen met de uitvoering van het bewind.

 • Alle financiële instellingen die voor u van belang zijn, worden aangeschreven en in kennis gesteld van het bewind
 • Er wordt een beheerrekening en een leefgeldrekening geopend en indien van toepassing een spaarrekening.
 • Inkomsten en uitgaven (budget) wordt in kaart gebracht en vastgelegd in een budgetplan. De hoogte van het leefgeld wordt bepaald en in het budgetplan vastgelegd.
 • Er wordt bekeken welke schulden er zijn en er wordt een boedelbeschrijving gemaakt. Deze wordt opgestuurd naar de rechtbank.
 • Via uw account in OnView heeft u inzage in alle inkomsten en uitgaven. Indien gewenst ontvangt u maandelijks een mutatie overzicht.

Aanmelding
U kunt zich telefonisch aanmelden of door een e-mail te sturen naar info@summabewind.nl. U ontvangt dan per post een aanmeldingsformulier.